HROMOSVODY A PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

Hromosvody a přepěťové ochrany - zřizování hromosvodových soustav a ostatních zařízení sloužících k ochraně budov a objektů před      bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny dle platných norem ČSN
- kompletní instalace koordinované ochrany proti přepětí
- komplexní ochrana proti přepětí a rušení
- montáž v provedení Cu, FeZn, AlMgSi materiálu
- montáže zemnících soustav včetně výkopových zemních prací
- opravy a údržba stávajících soustav (rekonstrukce budov)