VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pouliční osvětlení - nájemní smlouvy pro provoz a údržbu veřejného osvětlení včetně úhrady elektrické energie
- nepřetržitý servis veřejného osvětlení
- dokumentace veřejného osvětlení, včetně vydávání vyjádření o existenci sítí
- tvorba passportů veřejného osvětlení
- snižování nákladů na energie u veřejného osvětlení
- výstavba veřejného osvětlení od projekčního zpracování po vlastní realizaci
- repasování stávajících stožárů veřejného osvětlení s úsporou proti pořizovací ceně
- vyhledávání poruch zemního kabelového vedení reflektometrem
- trasování kabelů zemní hledačem kabelů včetně geodetického zaměření
- měření izolačních stavů kabelů přístrojem Megmet
- dvě servisní vozidla 4x4 s montážní plošinou s dosahem 14 m


 

Smluvní správce veřejného osvětlení pro:

město Jilemnice, město Nová Paka, obec Ostroměř, obec Mříčná, obec Horní Branná, obec Víchová nad Jizerou, obec Vysoké nad Jizerou, obec Borovnička, obec Vidochov

ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZASÍLEJTE NA EMAIL - kuzel@elektros.cz