Služby

Montážní práce

Montážní práce

 • Silnoproudé rozvody vn – rozvodny, transformovny, kabelové přípojky
 • Silnoproudé rozvody nn – rozvodny do 2500A, kompenzace, kabelové rozvody a přípojky
 • Bytová výstavba – elektroinstalace, kabelové přípojky /včetně zemních prací), hromosvody
 • Slaboproudé rozvody – strukturovaná kabeláž, EPS, EZS, domovní telefony, rozvody televizních antén
Projekce

Projekce

 • Elektro průmyslové, bytové a rodinné objekty
 • Návrhy průmyslových technologických celků
 • Výpočty a měření intenzity osvětlení
 • Projekce hromosvodových soustav včetně výpočtu rizika
 • Návrh koordinovaných ochran proti přepětí
 • Projekce strukturované kabeláže, EZS, EPS
 • Zajištění stavebního povolení pro výstavbu veřejného osvětlení
 • Protokoly o určení vnějších vlivů
Výroba rozvaděčů

Výroba rozvaděčů

 • veškeré rozvaděče vyrábíme dle ČSN EN IEC 61439-1 ed.3
 • výkonové rozvaděče do 1600 A dle ČSN EN IEC 61439-2 ed.3
 • bytové rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-3 ed.3
 • rozvaděče pro veřejné osvětlení nebo měření a regulaci
 • atypické rozvaděče i v nerezovém provedení
Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

 • Kompletní servis
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Tvorba passportů
 • Snižování nákladů na energie
 • Výstavba od projekčního zpracování po vlastní realizaci
Zemní práce

Zemní práce

Výkopové zemní práce ručně nebo strojní mechanizací pro účely:

 • zemních kabelových vedení
 • telekomunikačních vedení
 • základů staveb a zpevněných ploch
 • výstavby veřejného osvětlení
Revize

Revize

 • Elektrické zařízení, nářadí a elektroinstalace vn, nn (výchozí, periodické)
 • Revize ručního nářadí a spotřebičů vč. vedení evidence a kontroly periody
 • Výchozí a periodické revize hromosvodových soustav
 • Kontrola elektrických zařízení a rozvaděčů termokamerou FLUKE Ti10.
 • Systematické revize pro firmy na budovy, stroje, spotřebiče a nářadí
 • Odstranění revizních závad po reviz

Proč zvolit zrovna naše služby?

30+ let zkušeností

Kvalita a profesionalita

Spokojenost zákazníků

Vracející se zákazníci